På bildet over sammenlignes strålestyrken fra to mobiler (til venstre) med to AMS-målere (til høyre) under helt like betingelser. Målingene er utført av måleingeniør (EMF Consult) og er forelagt Strålevernet, nettselskapene og NKOM. Nettselskapene forsikrer også om at strålingen er så svak at du ikke kan få helseplager, men verden over rapporteres det om helseplager fra AMS-målere.