Trodde du at de viktigste funnene i en forskningsartikkel står i sammendraget? Og at konklusjonen nødvendigvis følger av dataene og analysene? Da må du tro om igjen. CEFALO-studien, der Norge var med, har presentert sin rapport i et amerikansk tidsskrift. Hovedkonklusjonen argumenter mot en årsakssammenheng mellom mobilbruk og hjernekreft hos barn og unge.

Vitenskapsfolk fra USA og Canada retter skarp kritikk mot forskningsartikkelen. De mener tvert imot at studiens tall viser økt risiko for hjernekreft hos barn og unge etter få år med mobilbruk (mye kortere tid enn hos voksne).

Les kritikken fra Morgan, Davis og Herberman, fra Milham, samt kritikken fra Havas. Sistnevnte har også lagt ut en lenke til forskningsartikkelen. Merk at mange mobilselskap har bidratt til å finansiere studien.