Resultatene fra studien viser at barn til mødre som brukte mobiltelefon hadde lavere risiko for dårlig utvikling av språk og motoriske ferdigheter ved treårsalder, enn barn av mødre som ikke brukte mobiltelefon. Den norske stat presenterer altså en virkelighet der fostre oppnår en fordel av å bli eksponert for mobilstråling.