En ny forskningsgjennomgang finner stor forskjell i risikoberegningene for sammenhengen mellom mobiltelefonbruk og kreft i hodet (hjernekreft, kreft i spyttkjertelen og på hørselsnerven). Metodisk svake studier finansiert av mobilbransjen finner liten eller ingen risikoøkning, mens metodisk gode studier uten finansielle bindinger finner vesentlig økt risiko for kreft i hodet ved mobilbruk.