Naboer på Nedre Toppenhaug ønsker ikke mobilmast eller basestasjon så nærme boligene.

Budstikka: Samholdet er ødelagt
Budstikka: Folk må tåle mobilmastene
Budstikka: Mobilkrangel på Nedre Toppenhaug