Mobilforbudet på skolen startet som en prøveordning i september 2017. Flere elever var ikke fornøyde, men på grunn av hva forskningen viser og de positive endringene ordningen har medført, sier rektor Øyvind Eileraas at Skåredalen skole forblir mobilfri.