Denne studien har flere alvorlige metodefeil, og bør ikke forsikre noen om at mobiltelefoner ikke er forbudet med økt risiko for hjernesvulst. Etter Powerwatchs mening burde ikke studien ha passert fagfellevurderingen, for forskningen er av lav kvalitet. Merk for eksempel at forskerne ikke har data om mobilbruk etter 1995! Merkelig nok er den prosentandelen av befolkningen som begynte å bruke mobiltelefon etter 1995, hele 88 %, plassert i «ikke-bruker»-gruppen i analysen, noe som forvrenger resultatet fullstendig. I tillegg er ikke bedriftsbrukerne, det vil si de tyngste brukerne, inkludert i undersøkelsen. Videre er det ikke kontrollert for bruk av trådløs fasttelefon, til tross for at hovedforfatteren (Frei) selv har publisert en artikkel der det går frem at rundt 1/3 av en persons eksponering for mikrobølger kommer fra bruk av trådløs fasttelefon.

Sammendrag av undersøkelsen finnes her:

www.bmj.com/content/343/bmj.d6387

Omtalen til Powerwatch finnes her:

www.powerwatch.org.uk/news/20111021-danish-mobile-phone-study.asp

Aftenpostens nettavis presenterer undersøkelsen på en heller ukritisk måte. Merk at Statens strålevern i sin kommentar ikke sier et ord om metodesvakhetene ved studien. Her er Aftenpostens oppslag:

www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article4261941.ece

Stadig flere steder rundt om i verden etableres nye organisasjoner som har til formål å informere om farene ved elektromagnetisk stråling og å arbeide for å redusere befolkningens eksponering for slik stråling. Her er et nytt dansk initiativ, hvor blant annet den “ny-gamle” danske kohort-studien får kraftig kritikk fra flere hold:

www.helbredssikker-telekommunikation.dk