Mikrobølger fra mobiltelefoner kan påvirke kroppsvev på en ny måte, mener biolog som jobber på et statlig laboratorie.