Bruk av mobiltelefon og andre strålekilder i kombinasjon med blant annet smykker, briller, tannregulering og amalgamfyllinger kan føre til økte helseproblemer – og til en overskridelse av den fastsatte SAR-verdien.