Helsemyndighetene i California arbeidet i fem år med informasjon som skulle advare om potensielle helseskader fra mobilbruk. Etter 27 endringer ga de opp – uten å offentliggjøre informasjonen. Joel Moskowitz måtte saksøke staten for å få tilgang til anbefalingene.