Tre av Martin Palls studier har fått norske referater:

1. En oversiktsstudie publisert i 2015 av professor emeritus i biomedisin Martin L. Pall, konkluderer med at Canadas – og dermed også Norges – grenseverdier for radiofrekvent (herunder mikrobølget) stråling er totalt utilstrekkelige når det gjelder å beskytte mot observerte biologiske effekter og skadevirkninger av svak mikrobølget stråling, f.eks. fra vanlig trådløs teknologi.

2. Ved å sammenfatte godt over tjue store oversiktsstudier som igjen bygger på tilsammen flere tusen primærstudier – konkluderer Pall med at individer, så vel som bedrifter, i dag totalt mangler beskyttelse mot påviste ikke-termiske helsevirkninger av mikrobølget stråling.

3. De fleste kjenner nok noen som får hodepine – eller blir uvel og svimmel – av å snakke lenge i mobiltelefon eller av å jobbe i trådløse kontorlandskap. Ny forskning kan forklare det som tidligere ble kalt «mikrobølgesyndromet», og som lenge var et mysterium for vitenskapen.