Så langt har 132 000 av Lyses 144 000 strømkunder fått automatisk strømmåler. Det er kun kunder som nekter Lyse tilgang til måleren, og som ikke har fått innvilget fritak, som det kan være aktuelt å vurdere tiltak mot.