På side 2 lørdag 25.juni kan du se leserinnlegg i forbindelse med utplasseringen av basestasjon på Montessori skolen:

Tittel: Må ta forholdsregler

Takk til Budstikka for godt oppslag om elektromagnetisk stråling pinseaften! En liten feil hadde imidlertid sneket seg inn: Det er Folkets Strålevern som står bak aksjonen mot en planlagt mobilmast ved Montesorriskolen på Høvik, og ikke Foreningen for el-overfølsomme. Budstikka omtaler i artikkelen Folkets Strålevern som en «skeptikergruppe som mistror Statens strålevern». Denne skeptikergruppen er i godt selskap. Vi støtter oss på en rekke vedtak som er gjort i internasjonale myndighetsorganer de siste årene. Senest tirsdag 31. mai konkluderte WHOs kreftpanel, IARC, med at stråling fra mobiltelefoni og annen trådløs kommunikasjon kan være kreftfremkallende. IARC oppgraderer mobilstråling til samme fareskala som bly, eksos og kloroform, og sier det vil ta flere tiår før vi ser de endelige helsemessige konsekvensene av strålingen, men at det er nok tilgjengelig materiale til å vise en mulig sammenheng, slik at forbrukere bør varsles og føre-var-tiltak iverksettes. Få dager tidligere, 27. mai, vedtok Europarådet en resolusjon om elektromagnetisk stråling der medlemslandene blir oppfordret til å redusere befolkningens eksponering for elektromagnetisk stråling så mye som mulig. Europarådet slår fast at dagens grenseverdier har alvorlige begrensninger, at helserisikoen er hevet over tvil, og at spesielt barn og foreldre må advares mot mulige helseskader av stråling fra antenner, mobiler og trådløse nett. EEA (European Environmental Agency), som er EUs høyeste miljømyndighet, anmoder sterkt om å være føre var (se rapporten: Late lessons from early warnings).

EU-parlamentet vedtok i 2008 at grenseverdiene for elektromagnetisk stråling er utdaterte og må senkes drastisk. I 2009 vedtok de en resolusjon med føre-var-anbefalinger. Russland har i mange år hatt lavere grenseverdier enn Vesten, og strålevernsjefen advarer mot mobil til gravide og til barn under 18 år. I flere land – Belgia, Frankrike, Italia, Østerrike, Liechtenstein mfl. – er det enten nasjonalt eller lokalt innført strengere grenseverdier enn det vi praktiserer i Norge. I Frankrike er det forbudt å bruke mobiltelefon i grunnskolene, og det er satt i gang tiltak for å erstatte de trådløse nettene i skolene med kablede nett.

Tom-Erik Valø
Cand. scient.