Kunden er bevisst på sin rett til privatliv og helserisikoen stråling fra trådløs teknologi utgjør for alt levende liv, og ønsker å beskytte seg mot AMS-målerens helseskadelige stråling.