Lege Lennart Hardell påpeker at det er på tide å revurdere/skjerpe klassifiseringen av mobilstråling som kreftfremkallende.