En lege som kontaktet Einar Flydal er fortvilet over at leger er så lite opptatt av årsakene til helseskader.
I e-posten forteller han også om da han kontaktet strømselskapet og sa han er en lege som ikke ønsker automatisk strømmåler i sitt hjem. Han ble fortalt at han må ha legeerklæring for å få fritak fra AMS-måler.