Dette er en 15-minutters presentasjon om radiofrekvent stråling og helse, av den engelske legen Erica Mallery-Blythe. Foredraget er dedikert til Jenny Fry, en 15 år gammel el-overfølsom/allergisk jente som nylig begikk selvmord.