I dokumentet World Health Organization: Setting the standard for a wireless world of harm argumenterer Olga Sheean blant annet for at lederen av WHOs International EMF Project er ukvalifisert til å lede prosjektet. WHOs tilknytning til ICNIRP er ett av flere andre problemer det må ryddes opp i.