I eksperimentet ble hannrotter eksponert for frekvensene 900, 1800 og 2450 MHz i én time per dag i 28 dager. Resultatet viste at Wi-Fi-frekvensen forårsakte stress og angstlignende oppførsel hos rotter.