Laboratorieforsøket påviser at strålingen fra et vanlig trådløst nettverk frigjorde betydelige mengder kvikksølv fra amalgamfyllinger til spytt, mens fyllingene i kontrollgruppen – som ble skjermet mot det trådløse nettet – ikke gjorde det. Les mer hos Einar Flydal.