Mange er svært skeptiske til de nye kroppsskannerne som dukker opp på flyplasser. De som nekter å gå gjennom, blir utsatt for en nitidig «kroppsgranskning». Det viser seg at det er leverandørene av utstyret som garanterer at det er trygt. Mange passasjerer er skeptiske, det gjelder spesielt de som har vært utsatt for mye stråling fra før, f.eks. de som har fått strålebehandling i forbindelse med kreft. Det gjelder også de som ikke tåler slik stråling; el-overfølsomme. Den største bekymringen er nok for de som jobber i sikkerhetskontrollen, og de som må gjennom denne skanneren en eller flere ganger hver dag, for det finnes ingen dokumentasjon på hva de utsettes for.

Økt kreftrisiko for de som jobber på flyplassene.

Mange er sterkt bekymret. Her fra en gruppe kompetente forskere fra University of California.

I England har regjeringen bestemt at man må gå gjennom skanneren for å få lov til å fly. En lege som nektet å gå gjennom skanneren på Manchester flyplass, ble nektet å fly, og geleidet ut av flyplassen.