Den ene forskeren etter den andre har skrevet til forlaget BMJ og fremsatt kraftig kritikk av den danske studien som har «avblåst» faren ved mobilstråling (se egen sak 22.10.2011). Det er stor forbauselse over at studien slapp gjennom fagfellevurderingen og ble publisert.