Konspirasjonsteorier som kobler 5G-teknologi og koronaviruset får skylden for at flere mobilmaster er tent på i Storbritannia. YouTube og Facebook har tatt på seg rollen som sensurmyndighet og lover å ta affære – for de mener de sitter på sannheten om koblingen mellom 5G-teknologi og covid-19.