Sissel Halmøy, Generalsekretær i Folkets strålevern og Styreleder i International EMF Alliance (IEMFA), deltok på konferansen “The Health Effects of Electromagnetic Fields”, i regi av Commonwealth Club of California, San Francisco, 18.november 2010. Konferansen ble organisert av Camilla Rees, grunnlegger av ElectromagneticHealth.org. Halmøy var moderator på paneldebatt IV – Toward the Future – New Recommended Exposure Guidelines—The Rationale?

Her er lenke til videoer fra konferansen, lagt ut på ElectromagneticHealth.org.

Her er lenke til programmet: Commonwealth Club Program on Health Effects of Cell Phones, Wireless Technologies & Electromagnetic Fields With Leading Experts – Nov. 18th .

Og mer om innholdet på konferansen: «Stråling fra mobiltelefoner og mobilmaster har vært knyttet til DNA-skader, kreft, nedsatt immunsystem, nevrologiske sykdommer, nedsatt fruktbarhet og konsekvenser for nevrologiske funksjon, inkludert kognisjon, atferd, ytelse, humørsvingninger og søvnforstyrrelser. Strålingen er også skadelig for dyr og natur, og er like mye en miljøutfordring som et menneskelig helseproblem. Bli med på en ettermiddag med facinerende vitenskapelige og helsepolitiske presentasjoner om lite kjente konsekvenser av telekommunikasjonteknologier, elektrifisering og nye teknologiske bruksområder som Smart Meters, og for en diskusjon etterpå om hvordan regjeringer, bedrifter, foreldre og skoler best bør reagere. Viktig ny forskning vil bli presentert på områder som EMF effekter på DNA, hjertefunksjon og betydningen av elektrifisering på sykdommer i befolkningen, som for eksempel hjertesykdommer, diabetes, kreft og selvmord.»