Frank Barnes, en av forskerne bak påstanden som ble publisert i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), innser at den av noen vil bli oppfattet som kjettersk.