Dokumentet «Health Implications of Long-term Exposure to Elektrosmog» av Karl Hecht er basert på en gjennomgang av 878 russiske studier fra 1960 til 1996. Informasjonen kan være til hjelp for de som har et sykdomsbilde der fastlegen anbefaler mer medisiner eller kognitiv terapi – og for alle andre som ønsker å beskytte seg mot mange av dagens «uforklarlige» helseplager.