Italienske myndigheter har valgt å ikke anke en italiensk retts avgjørelse som beordrer myndighetene til å lansere en informasjonskampanje om mobilstråling og helserisiko.