Italienske forskere råder til å ta forholdsregler ved bruk av laptop. Livet blir selvsagt litt mer tungvint slik, men det er prisen du betaler for å lytte til forskningen i stedet for til dem som tror at myndigheter og IT-folk vet hva de snakker om – bare fordi de er myndigheter og IT-folk.