Høyesterett i Italia har avsagt en dom som sier at trådløs telefon (DECT) og mobiltelefon kan være årsak til hjernekreft. Dommen, som ble avsagt i Brescia i Nord-Italia, betyr at retten mener det er en mulig sammenheng mellom bruk av trådløs telefon og kreft.

Saken gjelder en ansatt i et nasjonalt forsikringsselskap. Den ansatte har fått hjernesvulst. Høyesterett slår fast at bruk av DECT-telefon og mobiltelefon kan gi hjernesvulst. Dommen er et gjennombrudd fordi dommeren denne gangen ekskluderte de industrifinansierte ankene og heller stolte på industriuavhengige data. Dommen gjør det nå mulig for ansatte i Italia å kreve en vanlig fasttelefon med ledning, og den sier at arbeidsgiver er rettslig ansvarlig for fremtidige konsekvenser, både på kort og lang sikt. Den ansatte som denne saken gjelder, er nå 80 prosent ufør, og arbeidsgiver måtte betale alle saksomkostningene.

Folkets Stråleverns kommentar: Det ser ut til at domstolene må gjøre myndighetenes jobb. De går igjennom forskningen som finnes – og trekker konklusjoner basert på det. Hvis dommerne klarer å finne nok evidens i forskningen til å gi dom om erstatning, så burde vi forvente at myndighetene og deres fageksperter, Statens strålevern, kunne finne nok evidens til å iverksette føre-var-tiltak.