Ordføreren i Haifa uttalte at det trådløse nettet blir erstattet av kablet nett, som er en trygg, strålefri løsning. Til tross for oppfatningen av at studier som ikke viser effekter har en verdi – og dermed blir brukt som en motvekt til de som viser effekter – valgte byen i det minste å følge føre-var-prinsippet.