Mens folk flest velger å se på fordelene med 5G, ser Investigate Europe nærmere på 5G-teknologiens ulemper. Sakene finner du på nettstedet deres, og disse finner du også i Stavanger Aftenblad (last ned som PDF):

Snart kommer supernettet og alle tingene dine kan snakke sammen
5G krever antenner overalt: Smartby-sjefen i Stavanger forberedt på konflikter
Forskere kaller 5G et folkehelse-eksperiment
Forskere fant kreft i rotter etter mobilstråling
5G utfordrer faregrensene
Trådløst i norske skoler, men franske skoler skal skru av