Gjennom å klassifisere bruk av trådløs telefon som «ikke-eksponert» (ikke eksponert for stråling) ga den delvis bransje-finansierte INTERPHONE-undersøkelsen mindre risiko for hjernekreft enn det Dr. Lennart Hardell og hans team på Universitet i Örebro påviste i 2006. Hardell og hans team har nå reanalysert sine data i henhold til INTERPHONE-metoden, og ved å gjøre dette fikk Hardells team resultater som var statistisk de samme som INTERPHONE-resultatene. Hardell påpeker med dette en designfeil i INTERPHONE-undersøkelsen som gjør at den underestimerer risiko for hjernekreft.

Les artikkel på Medical News Today.

Til informasjon er Medical News Today den høyest rangerte helse og medisinske nyhetssiden på Google og Yahoo.