Fritaksordningen for automatiske strømmålere (AMS) skal opp til ny vurdering i januar 2019, og det haster med en juridisk utredning for å avklare din rettsstilling overfor overmakten. Et velrenommert advokatkontor står klar til å ta saken for 300 000 kr, men for å få utredningen ferdig før sommerferien må det resterende beløpet være på plass innen 3. mai.

Per 28.04. kl. 12:45, da denne nyheten ble laget, hadde nesten 185 000 kr blitt samlet inn. Det betyr at utredningen blir en realitet hvis du og 380 andre gir 300 kr hver. For kun 300 kr får du altså tilgang til en juridisk utredning verdt 300 000 kr!