Strømselskapene har begynt å stenge strømmen hos kunder som ikke ønsker automatisk strømmåler. Dette er kunder som betaler strømregningen, men som ikke har levert en erklæring skrevet av en spesiell person som sitter på et spesielt kontor.

STOPP smartmålerne har engasjert to av Norges fremste eksperter på miljørett (fra et av Norges største advokatkontor) til å foreta en juridisk vurdering av strømselskapenes anledning til å stenge strømmen. Med din støtte bidrar du til å heve juristenes kompetanse på området, og det vil gjøre det lettere å legge til rette for fremtidige rettssaker.