Flere i borettslaget i Tromsø frykter helsekonsekvensene av strålingen fra to nye mobilmaster.

Flere og flere opplever å få mobilmaster nær bolig. Så lenge det er under grenseverdien, sier Statens strålevern at det er helt ufarlig. Dette er løgn. Mange tror Statens strålevern verner oss, men det er ikke tilfellet.