Barn er ikke små voksne; en kropp i vekst er ekstra sårbar for miljøgifter. Derfor har det amerikanske barnelegeakademiet laget en informasjonsside om helserisikoen fra trådløs teknologi.