Psykologiprofessor og forfatter Jean M. Twenge har studert generasjonsforskjeller i 25 år. I 2012 skjedde det noe dramatisk og overraskende som hun nå har skrevet om i boken kalt iGen.