Artikkelen er skrevet av tre ingeniører som har gjort en grundig vurdering av eksponering fra ulikt trådløst forbrukerutstyr. Mange av måleresultatene er uventet. Deres konklusjon er – etter en meget omfattende gjennomgang – at samfunnet må gå ut med sterke advarsler mot bruk av slikt utstyr på grunn av helsefaren.