Den bransjevennlige organisasjonen ICNIRP har gått gjennom den internasjonale Interphone-studien på nytt, og konkluderer med at det er økende bevis for at mobilbruk ikke forårsaker hjernekreft hos voksne. Dette til tross for at WHOs kreftpanel IARC har gått gjennom det samme materialet (samt noe mer), og klassifisert mobilbruk som «mulig kreftfremkallende».

ICNIRP-rapporten kan du lese her.