Flere skriver på Facebook at noen må gjøre noe. Færre engasjerer seg når de får muligheten til å underskrive noe eller støtte noen som faktisk gjør noe. Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland har skrevet et notat om ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern. Det skal oversettes til engelsk, og nå har du muligheten til å finansiere oversettelsen!