I det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 har det i norsk versjon lenge vært sperret for å bruke diagnoser som angir helseplager fra ikke-ioniserende stråling. Nå er det gjort flere endringer.