Her er en oversikt over studier som viser skadelige helseeffekter på liv under svangerskapet.