Samtidig som vi innfører tiltak som skal beskytte oss mot gårsdagens miljøgifter, er det mange som ikke henger med i svingene i dagens samfunn. Den trådløse teknologien utvikler seg raskt, og en føre-var-holdning er viktigere enn noen gang.