Det er flere faktorer som bidrar til autisme, og miljøgifter spiller en rolle i den markante økningen. Elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi er en av dem.