Folkets Strålevern presenterer to nye innlegg fra en tidligere fagperson:
Lærestykke om vitenskapens uvitenhet
Statsråd Iselin Nybø imøtegår Direktoratet for strålevern (DSA)