Svarene får du fra seminaret Det trådløse samfunn og livsmiljøet – en visjon i konflikt med biologien?