Det er godt dokumentert at lavfrekvent elektromagnetisk aktivitet i atmosfæren kan føre til at enkelte blir «værsyke», og at slike endringer slår ut i flere psykiatriske innleggelser, flere epileptiske anfall, flere selvmord, forstyrrelser av døgnrytmen. Men man har ikke forstått hvorfor. Merkelig nok ble en forklaring funnet i et stort tysk trykkeri.