De fleste foreldre ville blitt bekymret hvis barna deres ble eksponert for betydelige mengder bly, kloroform, avgasser fra bensin og diesel eller DDT. Så hvorfor ikke fra radiofrekvent mikrobølgestråling?

Lenke til studien: Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences