Kreftlege og forsker Lennart Hardell og Michael Carlberg publiserte en vitenskapelig rapport som viser en økning av pasienter med hjernesvulst. Antallet med «usikker eller ukjent type» øker mest i aldersgruppen 20–39-år.