Barnekreftforeningen skriver at hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn og utgjør en tredjedel av all barnekreft. Det påstås at det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. De har flere samarbeidspartnere som kjemper deres sak. Kjenner du noen med et slikt engasjement for barn som har lyst til å bidra til Folkets Stråleverns viktige arbeid?